"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Saturday, July 30, 2011

Bersama Bro. Shah Kirit bin Kakulal Govindji (bah. 2)


Saya dapati ayat di dalam surah al-ikhlas ini lojik. Mudah difahami.

1.Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa.

2.Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.

3.Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan,

4.Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia."

Al-Quran ini diturunkan untuk siapa? Untuk orang Islam sajakah? TIDAK! Al-quran untuk semua manusia. Dalam surah al-baqarah, surah 2 ayat 185 Allah SWT berfirman yang bermaksud “Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).”

Sesungguhnya kita berkewajipan untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada semua orang. Dakwah mesti berjalan serentak. Kepada orang Islam dan juga yang bukan Islam. Minta maaf saya sebut. Kebanyakan ustaz dan pendakwah Islam tinggal di mana? Di tempat majoriti Islam ke minoriti? Ya! Di tempat majoriti. Sepatutnya kena bercampur dengan non muslim dan berdakwah kepada mereka.

Allah SWT sebut dalam surah Ali Imran, surat 3 ayat 110:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.

Adakah kita buat kerja ini? Sekarang kita lihat orang buat amar munkar nahi ma’ruf. Dan ini amat bahaya kepada anak-anak dan generasi kita. Mereka akan hidup tanpa mengamalkan ajaran Islam. Allah SWT telah mengutus para rasul untuk mengajak manusia menyembah Allah. Matinya seorang rasul maka akan diganti dengan yang lain.

Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir. Dalam quran surah al-ahzab, surah 33 ayat 40 menceritakan akan hal ini. Jadi untuk menjadi umat terbaik maka menjadi tugas kitalah untuk meneruskan kerja menyebarkan Islam.

Dakwah berlaku dengan banyak cara. Antaranya dakwah bil hal, bukan dakwah buat hal. Kita tunjukkan akhlak yang baik kepsada mereka. Jangan memaki hamun mereka. Dekati mereka dengan penuh hikmah.

Ini orang-orang muda ni. Gunakan ruang dakwah melalui FB. Tahu apa iti FB? Facebook. Berdakwah dalm facebook, twitter, blog dan lain-lain. Berdakwah dengan harta dan tenaga.

Bersambung..


0 comments:

Post a Comment