"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Friday, February 19, 2010

Sebat

An-nur:1 hingga 5

1. (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan kami turunkan di dalamnya ayat ayat yang jelas, agar kamu selalu mengambil peringatan.

2. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka SEBATLAH tiap-tiap seorang seratus kali SEBATAN, dan janganlah berasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.

4. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik(berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka SEBATLAH mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali SEBATAN, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

5. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0 comments:

Post a Comment