"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Friday, January 12, 2018

Hukum Meminang Perempuan Dalam Iddah - (Al-Baqarah:235)Dan tidak ada salahnya bagi kamu tentang apa yang kamu bayangkan (secara sindiran) untuk meminang perempuan (yang kematian suami dan masih dalam iddah)  atau tentang kamu menyimpan dalam hati (keinginan berkahwin dengan mereka). Allah mengetahui bahawa kamu akan menyebut-nyebut atau mengingati mereka, (yang demikin itu tidaklah salah) akan tetapi janganlah kamu membuat janji dengan mereka  di dalam sulit, selain dari menyebut kata-kata (secara sindiran) yang sopan. Dan janganlah kamu menetapkan dengan bersungguh-sungguh hendak melakukan akad nikah sebelum hadis iddah yang ditetapkan itu. Dan ketahuilah sesungguhnya  Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kamu; maka beringat-ingatlah kamu akan kemurkaan-Nya, dan ketahuilah sesunguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

Dalam ayat ini dijelaskan bahawa seorang laki-laki boleh mengucapkan kata-kata sindiran untuk meminang wanita yang masih berada dalam masa idahnya, baik iddah kerana kematian suami, maupun iddah talak bain. Tetapi tidak dibenarkan jika wanita itu berada dalam masa idah dari talak raj`i. kerana masih ada kemungkinan perempuan itu akan kembali kepada suaminya semula.

Contoh Kata-kata yang menggambarkan  si lelaki itu mempunyai maksud untuk mengawininya bila telah selesai iddahnya.  “Saya senang sekali bila mempunyai isteri yang memiliki sifat-sifat seperti engkau.” ‘Sesungguhnya kamu seorang wanita yang mempunyai sifat yang disenangi lelaki”. “Ramai orang minat dengan kamu”. "Sesungguhnya aku tidak ingin kawin dengan seorang wanita selainmu, insya Allah." Atau "Sesungguhnya aku berharap dapat menemukan seorang wanita yang solihah".

Cara seperti itu dikehendaki supaya perasaan wanita yang sedang berkabung itu tidak tersinggung, juga untuk menghindarkan reaksi jelek dari keluarga bekas suami dan daripada pandangan masyarakat umum.

Allah menghendaki pinangan tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan tetapi hendaknya dengan kata-kata kiasan yang merupakan pendahuluan, dilanjutkan nanti dalam bentuk pinangan rasmi ketika perempuan tersebut telah habis iddahnya. 

Allah melarang apabila seorang laki-laki mengadakan janji akan kahwin atau memujuknya untuk kahwin secara sembunyi-sembunyi atau mengadakan pertemuan rahsia tanpa pengetahuan wali. 

Haram akad nikah perempuan dalam iddah  ولا تعزموا عقدة النكاح

Allah melarang melangsungkan akad nikah dengan wanita yang masih dalam iddah. Suatu larangan yang haramnya adalah haram qath`i dan hakim hendaklah melakukan fasakh jika akad diteruskan juga.Wanita dalam iddah perlu mengira hari iddah mereka حتى يبلغ الكتاب أجله


Wajibnya muraqabatullah (merasa adanya pengawasan Allah Ta’ala) dalam keadaan sendirian atau dihadapan khalayak ramai, dan membentengi diri. Allah mengancam orang-orang yang menentang ketentuan ini dan Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati sanubari manusia. Namun demikian Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada orang-orang yang segera bertaubat.
 
Dalam ayat ini mengandungi dua keharusan dan dua larangan. Harus meminang wanita dalam iddah secara sindiran dan harus menyimpan niat untuk kahwin di dalam hati. Manakala dua larangan terkandung dalam ayat ini ialah larangan membuat pakatan sulit dengan wanita dalam iddah dan larangan aqad nikah dengan wanita yang sedang beriddah.

0 comments:

Post a Comment