"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Thursday, January 18, 2018

Al-Baqarah ayat 236 dan 237
Ayat di atas menjelaskan tentang hukum wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi dan sebelum menentukan mahar untuknya. Dalam situasi sebegini, si isteri berhak  mendapatkan mut’ah (hadiah atau pemberian) . Manakala jika sudah ditetapkan mahar dan belum disetubuhi, mereka berhak mendapat separuh daripada mahar.

Islam menitikberatkan keharmonian dalam kehidupan berkeluarga. Antara tujuan perkahwinan ialah supaya setiap pasangan dapat merasa kasih sayang antara satu sama lain. Ada kalanya pasangan tidak serasi dan mempunyai masalah dalam perkahwinan. Justeru syariat juga membenarkan sesuatu ikatan perkahwiann itu dileraikan walaupun ianya tidak digalakkan. 

Boleh bagi seorang suami menceraikan isterinya sebelum ia mencampurinya, ungkapan dalam ayat ‘Laa Junaha’ لا جناح (tidak ada dosa) memberikan isyarat bahawa yang lebih utama adalah tidak melakukannya (maksudnya tidak menceraikannya).

Ulama telah mengambil istinbat daripada ayat ini dengan menyatakan bahawa boleh bagi seorang laki-laki mengahwini wanita tanpa menyebut mahar (ketika aqad nikah) sebagaimana ayat, “dan sebelum kamu menentukan maharnya”.

Dalam masalah ini, terdapat tiga keadaan, pertama nikah dengan syarat membayar mahar dan menentukan maharnya, kedua nikah dan tidak mensyaratkan dan tidak pula menentukan mahar;dan yang ketiga, nikah dengan syarat tidak membayar maharnya.

Untuk  yang pertama dan kedua nikahnya sah, dan maharnya disesuaikan dengan mahar saudari-saudarinya atau yang semisal dengan dia, manakala yang ketiga, ulama khilaf tentangnya. dan yang rajih  bahawa nikahnya tidak sah. Wallahu a’lam.

Ayat ini juga menunjukkan bahawa Islam tidak membebani umatnya. Dalam soal pemberian  mut’ah hendaklah melihat keadaan suami, apabila ia dalam keadaan kaya maka ukuran mut’ah disesuaikan dengan kekayaannya dan jika dia miskin maka kewajiban atasnya sesuai ikut kemampuannya.
وعلى الموسع قده وعلى المقتر قدره

Ayat ini menunjukkan bahawa “Terangkatnya beban kewajiban dengan sebab adanya ketidakmampuan’, sesuai dengan ayat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya….”  

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها

Jika cerai tak dapat tidak   berlaku, maka kena ingatlah kelebihan dan sumbangan masing-masing ketika hidup sebagai suami isteri. Janganlah mengungkit dan menjaja keaiban bekas pasangan. Kita kena ingat bahawa masing-masing ada kelebihan. 

ولا تنسوا الفضل بينكم

Semoga al-Quran menjadi pedoman hidup kita sepanjang masa sehingga kita bercerai nyawa.  Jangan lupa baca quran. Hati tenang hidup riang. Al-Quran penyuluh kehidupan.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله

0 comments:

Post a Comment