"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Wednesday, October 2, 2013

Islam dan IntegritiIslam adalah agama yang amat menitikberatkan integriti dalam kalangan penganutnya. Menurut kamus Dewan Edisi 3, integriti (intégriti) ditakrifkan sebagai kejujuran,  keadaan sempurna dan utuh, keutuhan.

Kejujuran pula ialah berkenaan perihal jujur, kelurusan hati, keikhlasan. Jujur itu lurus hati, tulus, ikhlas.

Dalam Kamus al-Maurid, Integrity diertikan dalam bahasa Arab dengan perkataan  سلامة, كمال، استقامة، أمانة yang membawa maksud selamat, sempurna, istiqamah dan amanah.

Menelusi maksud perkataan integriti, maka Islam sudah lama mengajar umatnya supaya berintegriti bahkan ianya dihubungkaitkan dengan keimanan.

لا إيمان لمن لا أمانة له
“Tiada iman bagi sesiapa yang tidak beramanah”

Orang yang tiada integriti adalah orang yang tidak amanah. Dalam hatinya ada  mempunyai ciri-ciri munafik. Orang munafiq kelasnya dalam api neraka yang paling bawah.

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka.”(an-nisa’:145)

Integriti itu ikhlas dalam amalan. Ikhlas adalah salah satu prasyarat untuk seseorang hamba mendapat pahala. Setiap sesuatu  amalan dinilai berdasarkan niat.

وإنما لكل امرئ ما نوى

Islam itu sempurna. Allah telah reda Islam itu sebagai anutan. Nikmat Islam sungguh bermakna kepada kita. Integriti itu mengajar kita supaya buat kerja dengan sempurna tidak sambil lewa.

Seterusnya dalam integriti juga ada istiqamah. Istiqamah ialah terus menerus berbuat sesuatu yang membawa kita kepada reda Allah. Tidak berintegriti namanya jika kita tidak istiqamah.

Kesimpulannya, dalam kita berkademat sebagai penjawat awam, sifat integriti amat diperlukan. Jika seseorang tiada integriti rosaklah organisasi, hilanglah iman daripada diri. Akhirat kelak amatlah rugi.

0 comments:

Post a Comment