"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Friday, July 20, 2012

Ramadhan Bulan Jihad dan TarbiyyahMUQADDIMAH
Firman Allah s.w.t.
(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang hak dan yang batil). Kerana itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”(Al-baqarah:185)

Ramadhan adalah bulan yang paling istimewa dalam kalendar Islam. Pada bulan ini umat Islam diwajibkan berpuasa. Objektif pengsyariatan puasa adalah untuk melahirkan hamba Allah yang bertakwa. 

Firman Allah s.w.t:

Wahai orang-orang yang beriman! Kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa”.(al-baqarah:183)

Ramadhan mempunyai banyak kepentingan yang amat signifikan dalam membentuk insan muttaqin. Kertas kerja yang ringkas ini akan membincangkan tentang Ramadhan dan hubungkaitnya dengan jihad dan tarbiyyah.


PENGERTIAN RAMADHAN, JIHAD DAN TARBIYYAH

Ramadhan adalah bulan yang kesembilan mengikut perkiraan kalendar hijrah. Secara harfiyah, perkataan Ramadhan diambil daripada kalimah (رمضاء), ertinya membakar, hal ini demikian kerana pada bulan ini biasanya haba terlalu panas. Ia juga membawa isyarat bahawa bulan ini membakar dosa.

Jihad adalah kata terbitan (masdar) yang berasal dari perkataan jahada bererti bersungguh-sungguh, memerah tenaga dan berpenatan mengerjakan sesuatu.
 (جاهد العدو)bererti memerangi musuh. Al-Jihad menurut kebanyakan kamus bererti mempertahankan agama daripada musuh Islam. Takrif jihad pada zaman salafus soleh lebih merujuk kepada aspek berperang melawan musuh. Perbincangan kita tentang jihad merangkumi aspek yang luas, bukan hanya aspek peperangan bersenjata sahaja.

Manakala perkataan “ tarbiyyah” berasal daripada kata kerja (رب ، يرب) Rabba-yarubbu yang bermaksud memperbaiki, mengurus, memimpin, menjaga dan memeliharanya (atau mendidik).
Makna tarbiyyah dalam perbincangan kita ialah proses pengembangan dan bimbingan, meliputi jasad, akal, dan jiwa, yang dilakukan secara berterusan. Tarbiyyah adalah salah satu cara untuk menjadikan seseorang bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan. Betapa besarnya peranan tarbiyyah dalam menjamin kemurnian dalam memenuhi matlamat dan cita-cita Islam sepanjang zaman. 


RAMADHAN BULAN JIHAD

Memasuki fasa Ramadhan dengan penuh keinsafan mampu melahirkan manusia terbaik, manusia unggul dan berkualiti. Ianya boleh dikatakan sebagai bulan recharge semula semangat jihad. Di tengah kesibukan manusia dengan dunia, Ramadhan merupakan anugerah ilahi yang harus kita dapatkan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadhan ini benar-benar menjadi manusia terbaik.

Menelusi sirah Rasulullah s.a.w. dan para sahabat, kita dapati banyak peperangan yang berlaku pada bulan Ramadhan dimenangi oleh umat Islam. Perang Badar, Pembukaan Kota Mekah, Perang ‘Iinu Jaalut yang terjadi pada abad ke-7 Hijriyah, di mana tentera-tentera Islam di bawah pimpinan mamaalik (jama’ dari mamluk) boleh mengalahkan tentera-tentera salib, semuanya terjadi pada bulan Ramadhan. 

Adalah silap jika kita mengatakan bahawa bulan Ramadhan adalah bulan untuk beristirehat kerana letih menahan lapar dan dahaga. Sejarah telah membuktikan bahawa umat Islam mampu mengalahkam musuh Islam pada bulan Ramadhan. Puasa mereka bukan alasan untuk mereka tidak menang. Ramadhan secara tidak langsung menjadi momentum kepada umat Islam untuk berjihad di jalan Allah s.w.t.


JIHAD MELAWAN NAFSU

Perkara yang selalu menjadikan manusia binasa ialah kerana gagal menahan nafsu serakah. Kerana mengikut hawa nafsu manusia berpecah belah, menjadi lupa daratan, gagal membezakan yang mana kaca yang mana intan kerana dikuasai hawa nafsu lantas membelakangi pimpinan wahyu. Apabila nafsu seseorang menguasai diri, maka hatinya dikunci mati.

Firman Allah s.w.t.:

“Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu orang-orang berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi): "Apakah yang dikatakannya tadi?" mereka Itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.”(Muhammad:16)

Seorang muslim lagi mukmin sentiasa taat kepada Allah dan tidak mengikut perintah hawa nafsu.  Pertembungan antara patuh kepada arahan Allah ataupun menurut kehendak gelojak hawa nafsu sentiasa menimbulkan konflik dalam diri manusia. Untuk mencapai kecemerlangan, seseorang itu memerlukan penglibatan diri dalam jihad berterusan dalam melawan hawa nafsu. Salah satu  jihad hebat yang perlu diamalkan oleh kita ialah puasa wajib pada bulan Ramadhan.


PUASA SEBAGAI PERISAI

Dalam satu hadis diriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w. memerintah kaum pemuda yang berkemampuan agar berkahwin. Jika tidak mampu hendaklah  berpuasa. Rasulullah s.a.w. lantas menegaskan bahawa puasa itu adalah perisai daripada melakukan maksiat. Dalam kehidupan, akan sentiasa berlaku pertembungan antara haq dan yang batil. Untuk boleh memenangkan yang haq di dalam pertembungan ini, seorang muslim harus memiliki perisai yang kuat sehingga boleh menghalau segala godaan syaitan.

Puasa adalah perisai yang ampuh untuk menghadapi serangan-serangan yang mendatang. Serangan nafsu shawat yang menggila, cintakan pangkat, harta dan tahta, panjang angan-angan dan tamak haloba, semuanya akan dapat dikawal jika amalan puasa dibuat mengikut peraturan. Dalam suasana kehidupan masyarakat kita yang masih amat jauh dari nilai-nilai Islam, peranan puasa Ramadhan menjadi sesuatu yang amat mendasar dalam membentengi jiwa umat dalam menghadapi godaan-godaan syaitan yang tiada henti sehinggalah hari kiamat.


TARBIYYAH DALAM BULAN RAMADHAN

Bulan Ramadhan selalu disebut sebagai “madrasah Ramadhan”. Madrasah ialah tempat seorang murid mendapat didikan dan tarbiyyah. Di sini murid akan belajar ilmu, peradaban, menyemai akhlak-aklak mahmudah dan lain-lain pelajaran.

Madarasah Ramadhan adalah satu institusi tarbiyyah yang direncanakan oleh Allah s.w.t. kepada hamba-Nya. Sebab itu amat rugi dan tercela jika seseorang memasuki Ramadhan kemudian keluar daripada Ramadhan dalam keadaan noda dan dosa belum terampun bahkan semakin bertimbun. Orang ini gagal dalam madrasah Ramadhan.

Antara didikan dan tarbiyyah daripada Ramadhan ialah puasa mendidik manusia supaya pandai menjaga diri. Keistimewaan ibadat puasa ialah ianya sangat berkait dengan keimanan seseorang. Seseorang boleh saja mengaku dirinya sedang berpuasa, walaupun sebenarnya tidak.

Disebut di dalam al-muwatta’, karangan Imam Malik bahawa Rasulullah s.a.w bersabda: “(Allah s.w.t berfirman) : Sesungguhnya dia (hamba) meninggalkan makan dan minum serta syahwatnya kerana-KU. Puasa (yang dia kerjakan adalah) kerana-KU. Puasa adalah untuk-KU. Sedangkan, AKU memberi balasan setiap kebaikan itu dengan sepuluh kali ganda sehingga 700 kali ganda kecuali ibadah puasa. Ini kerana,puasa adalah untuk-Ku dan aku sendiri yang akan membalasnya.

Puasa mendidik kita agar kita agar menumpukan kehidupan akhirat lebih daripada kehidupan dunia. Sebab itu sesorang yang berpuasa rela meninggalkan nikmat dunia yang sementara untuk merebut balasan di akhirat. Jiwa yang terdidik dengan iman akan mendambakan kehidupan akhirat.
.
Puasa mendidik kita supaya benar-benar mempunyai perasaan persaudaraan sesama Islam. Kita mungkin tidak pernah merasai kelaparan jika tidak berpuasa. Tatkala itu perasaan terhadap sesama Islam yang tidak bernasib baik dapat kita rasakan bersama. Perasaan ini akan lebih terasa jika kita menjamu orang untuk berbuka puasa

Sabda Rasulullah s.a.w.:

“Barangsiapa yang berpuasa pada bulan Ramadhan kerana iman dan mengharap reda Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu” (HR Bukhari).

Kalau peluang yang begitu besar ini kita abaikan, peluang mana lagi yang ingin kita ambil. Memang tahun depan, Ramadhan akan kembali lagi, tapi adakah kita yakin umur kita masih berbaki setahun lagi? Lebih-lebih lagi hal keadaan sekarang yang mana maut datang tanpa sebarang isyarat dan tanda-tanda. Ianya datang secara tiba-tiba. Banyak orang di antara keluarga, teman, jamaah dan masyarakat kita yang sudah tidak boleh berjumpa lagi dengan bulan Ramadhan tahun ini kerana mereka sudah pergi.


RAMADHAN- BULAN MUHASABAH DIRI

Tarbiyyah Islamiyah bukan sekadar membentuk seseorang itu menjadi mukmin untuk dirinya, beramal dan bertakwa seorang diri sahaja. Bahkan ia bertujuan melahirkan mukmin yang sedia berkhidmat, memberi sumbangan kepada Islam dan berjihad pada jalan Allah S.W.T.

Rasulullah s.a.w. mendidik para sahabatnya sehingga menjadi mujahid yang kukuh iman mereka, sentiasa bersedia untuk berkorban dan berjihad pada jalan Allah. Apabila Islam berhajat kepada kerja dakwah, maka akan ada para da'i yang sanggup menyampaikan risalah Islam. Apabila Islam memerlukan pengorbanan harta benda, maka para sahabat yang mempunyai harta menyerahkan harta benda mereka kepada Rasulullah s.a.w. dengan penuh keredaan.

Ada banyak nilai tarbiyyah Ramadhan yang akan kita peroleh, khususnya dari ibadah puasa. Pemahaman tentang masalah ini perlu kita ingat dan segarkan kembali agar ibadah puasa Ramadhan pada tahun ini boleh kita manfaatkannya secara optimum.

Membersihkan Jiwa.

Keadaan jiwa seseorang menjadi penentu utama bagi diri dalam bersikap dan berperilaku. Sikap dan perilaku yang baik atau buruk sangat ditentukan oleh apakah jiwanya bersih atau tidak. Puasa mentarbiyyah kita untuk menjadi manusia yang memiliki jiwa yang bersih. Tanda jiwa yang bersih adalah senang melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi apa yang dilarang-Nya serta selalu berupaya untuk menyempurnakan pengabdiannya kepada Allah s.w.t.

Jiwa yang bersih akan menjadikan seseorang senang pada kejujuran, takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh-Nya, mendambakan kebersihan jiwa, manakala telah diselimuti dengan dosa, maka dia ingin membersihkan dosa-dosanya itu, dan puasa merupakan salah satu cara untuk membersihkan jiwa daripada dosa-dosa. Jiwa yang bersih diterjemahkan juga dalam bentuk disiplin menjalani ketentuan-ketentuan Allah s.w.t. dan puasa memang melatih kita untuk menjadi orang yang berdisiplin dalam menjalani kehidupan seharian sebagaimana yang telah digariskan Allah s.w.t. dan dicontohkan oleh Rasul-Nya.
Keinginan (iradah) merupakan sesuatu yang mesti ada, tumbuh dan berkembang dalam diri seorang muslim dalam rangka melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah s.w.t. Puasa mendidik kita untuk menumbuhkan dan mengembangkan iradah untuk melaksanakan yang baik dan iradah untuk menjauhi segala bentuk keburukan.

Pahala atau imbalan besar yang disediakan Allah s.w.t. terhadap orang yang berpuasa dengan baik membuat tumbuh pada dirinya keinginan untuk melaksanakan segala bentuk kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Pada bulan Ramadhan kita dianjurkan untuk memberi makan atau minum kepada orang yang berbuka.

Rasulullah s.a.w.. bersabda,

“Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya, dan pahala bagi yang (menerima makanan) tanpa dikurangi sedikitpun”. (Hadith Riwayat Tirmidzi).

Ibadah puasa mendidik kita untuk melakukan pengendalian terhadap nafsu seksual, tapi bukan membunuh nafsu seksual sehingga kita tidak memilikinya lagi. Nafsu seksual perlu dikendalikan dengan baik agar ianya menjuruskan kepada keredaan Allah s.w.t. Puasa mendidik kita agar tidak kecundang dan tenggalam dalam nafsu.

Sebagai manusia, kita menyedari bahawa hidup ini tidak mungkin boleh kita jalani dengan baik tanpa kebersamaan dengan manusia lainnya. Yang kaya harus membantu yang miskin, sementara yang miskin pun masih boleh bersyukur kepada Allah s.w.t. kerana boleh jadi masih banyak orang yang lebih miskin daripadanya.

 Sabda Rasulullah s.a.w.


Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahalanya, melainkan hanya lapar dan haus saja” (Riwayat Ahmad dan Hakim dari Abu Hurairah).

Sekurang-kurangnya kita mesti mensasarkan lima perkara dalam menduduki tarbiyyah Ramadhan, khususnya dalam konteks mengembangkan amanah jihad menyebarkan dan menegakkan nilai-nilai Islam.

1.   Memantapkan akidah

Tujuan utama puasa adalah mempersiapkan hati manusia untuk bertakwa, sensitif, melembutkan hati dan takut kepada Allah. Takwa membangkitkan kesedaran dalam hati untuk menunaikan kewajipan, takwa juga menjaga hati seseorang sehingga ia tidak mahu merosakkan nilai-nilai ibadah puasa dengan maksiat walaupun hanya dengan getaran hati untuk berbuat maksiat.

Ketakwaan kepada Allah s.w.t. merupakan bukti yang nyata dari kukuhnya aqidah seseorang, kerananya puasa dibebankan kepada siapa saja yang beriman kepada Allah s.w.t. agar keimanan itu dapat menjelma menjadi ketakwaan yang sempurna. Orang bertakwalah yang berada pada posisi yang paling mulia di sisi Allah s.w.t.

Firman Allah s.w.t.:

Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (al-hujurat:13).

Saat Ramadhan merupakan masa yang ditunggu-tungggu. Orang mukmin sentiasa bertekad akan menjadikan Ramadhan itu untuk memperkukuh ketakwaan kepada Allah s.w.t. dalam erti yang seluas-luasnya. Sekiranya tidak tercapai, maka tarbiyyah dari ibadah Ramadhan kita menemui kegagalan.

      2.   Semangat Berjamaah

Kebersamaan kita dalam proses pengendalian diri membuat syaitan merasa kesulitan dalam menggoda manusia sehingga syaitan menjadi terbelenggu pada bulan Ramadhan. Hal ini diperkuat lagi dengan semangat yang tinggi bagi kita dalam menunaikan solat yang lima waktu secara berjamaah di masjid.

Disamping itu, ibadah Ramadhan yang membuat kita dapat merasakan lapar dan haus, telah memberikan pelajaran kepada kita untuk memiliki perasaan bagaimana peritnya saudara kita yang miskin dan papa kedana. Kerana itu, semangat berjamaah kita sesudah Ramadhan ini semestinya menjadi sangat baik, apalagi kita menyedari bahawa kita tidak mungkin boleh hidup sendirian, sehebat apapun kekuatan dan potensi diri yang kita miliki, kita tetap sangat memerlukan  pihak lain. Itu pula sebabnya, dalam konteks jihad Allah mencintai hamba-hamba-Nya yang berjuang secara sepakat dan kolektif, yang saling kuat menguatkan.

Firman Allah s.w.t.:

“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam satu barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti bangunan yang tersusun kukuh (as-saff::4)

Sabda Nabi s.a.w.:

“Orang mukmin sesama mereka seperti sebuah binaan yang saling kuat menguatkan antara satu sama lain”.

3.   Mengawal Diri

Puasa Ramadhan adalah pengendalian diri dari hal-hal yang pokok seperti makan dan minum. Kemampuan kita dalam mengendalikan diri dari hal-hal yang pokok semestinya membuat kita mampu mengendalikan diri dari hal yang kurang pokok dan tidak perlu sama sekali.

Tapi sayangnya, ramai orang telah dilatih untuk menahan makan dan minum yang sebenarnya pokok, tapi tidak dapat menahan diri dari hal-hal yang tidak pokok, misalnya rokok. Ada orang yang  mengatakan: “saya lebih baik tidak makan daripada tidak merokok”, padahal makan itu perkara pokok dan merokok itu tidak perlu.

Sabda Nabi s.a.w.:

“Di antara tanda kebaikan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat kepada dirinya”(riwayat Tirmizi)

4.   Akhlak Mulia

Ramadhan mendidik kita supaya berakhlak yang mulia, kerananya keberhasilan ibadah Ramadhan membuat akhlak atau moral yang tercela terkikis habis dari jiwa dan kepribadian kita. Maka sesudah kita menunaikan ibadah Ramadhan, keberhasilan yang harus kita tunjukkan adalah dengan memiliki akhlak yang mulia.

Sabda Nabi s.a.w.:

“Apabila seseorang berpuasa, maka janganlah dia mengucapkan perkataan yang kotor dan jangan pula bertengkar. Sekiranya dia dimaki oleh seseorang atau diajak bergaduh maka hendaklah dia berkata: “Sesungguhnya saya sedang berpuasa.” (Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim).

Oleh kerana itu kita harus prihatin apabila masyarakat kita sekarang tidak berakhlak mulia. Masa depan kita akan malap kalau generasi muda memiliki akhlak yang rosak, kerana apa yang boleh diharapkan lagi kalau akhlak generasi kita hancur.

Seorang penyair ada berkata:

“Sesungguhnya ummah itu selagi akhlaknya ada, jika hilang akhlak maka mereka turut lenyap.”

5.   Memakmurkan Masjid

Ramadhan juga telah melatih kita untuk kembali ke masjid, kembali memakmurkan masjid, kembali beraktiviti di masjid. Sepanjang Ramadhan, kita lihat masjid-masjid dipenuhi jamaah. Berakhirnya Ramadhan tidak seharusnya menjadikan masjid kita kembali sunyi. Antara tanda berhasilnya tarbiyyah Ramadhan ialah dapat dilihat dari perilaku kita yang istiqamah memakmurkan masjid.

Dalam satu khutbah idil fitr, As syeikh Dr. Yusuf al-Qardhawi pernah mengatakan:

Barangsiapa menyembah Ramadhan, maka sesungguhnya Ramadhan telah pergi. Namun barangsiapa yang menyembah Allah, maka Allah tetap hidup dan tidak akan pernah mati.”


PENUTUP

Rijal yang disebut sebagai jil quran tidak akan terhasil tanpa melalui proses jihad dan tarbiyyah, manakala tarbiyyah tidak akan memberi sebarang kesan tanpa penghayatan dan praktik yang bersungguh-sungguh. Ramadhan merupakan satu peluang keemasan untuk kita melalui kedua-dua proses ini dan seterusnya mengecapi hasil yang membanggakan.

Sabda Rasulullah s.a.w.

Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan Ramadhan, bulan yang penuh keberkatan. Allah telah memfardukan ke atas kamu puasanya. Di dalam bulan Ramadhan dibuka segala pintu syurga dan dikunci segala pintu neraka dan diikat syaitan-syaitan. Padanya ada suatu malam yang lebih baik dari seribu bulan. Barangsiapa tidak diberikan kepadanya kebaikan malam itu maka sesungguhnya dia telah dijauhkan dari kebajikan.”

SELAMAT MANYAMBUT BULAN RAMDHAN”

كل عام وأنتم بخير

2 comments:

Anonymous said...[Balas]

artikel yang baik,mohon copy ustaz.

mohdrusli said...[Balas]

@Anonymous
sila

Post a Comment