"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Tuesday, March 19, 2013

3S Peluru Musuh Terhadap Islam

SILA KLIK DI SINI UNTUK MENDENGAR KHUTBAH

 Khutbah Jumaat

Tarikh:20.11.2009

Mafhum Firman Allah s.w.t "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak menderhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (at-tahrim:6)

 
المرء على دين خليله

Sesorang itu berada di atas agama kawannya

 Mafhum Firman Allah s.w.t "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar." (Luqman:13)

 
Mafhum Firman Allah s.w.t "1. Demi fajar,

2. dan malam yang sepuluh"
Malam yang sepuluh itu ialah malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadan. Dan ada pula yang mengatakan sepuluh yang pertama dari bulan Muharram termasuk di dalamnya hari Asyura. Ada pula yang mengatakan bahawa malam sepuluh itu ialah sepuluh malam pertama bulan Zulhijjah.