"SEBARKANLAH SALAM DI ANTARA KALIAN"

Wednesday, August 3, 2011

Syariat Puasa

183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,

184. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (iaitu): memberi makan seorang miskin. barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

185. (beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ramadhan: bulan puasa

Bulan Ramadhan adalah bulan puasa. Dalam setahun umat Islam diwajibkan berpuasa selama sebulan, iaitu pada bulan Ramadhan. Firman Allah SWT yang bermaksud:

(beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya qadha berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.(al-baqarah:185)

Puasa ialah menahan diri daripada semua perkara yang membatalkan puasa dari waktu terbit fajar(subuh) sehingga terbenam matahari (maghrib) dengan cara dan syarat-syarat tertentu.

Waktu imsak (tahan diri) untuk puasa bermula apabila masuk waktu subuh. Di tempat kita jika kita lihat di dalam taqwim ada tertera waktui imsak iaitu 10 minit sebelum subuh.

Sebenarnya kita masih boleh makan dan minum selagi belum masuk waktu subuh. Tidak diketahui siapa yang memulakan imsak 10 minit sebelum subuh. Saya berpendapat waktu imsak ini adalah sebagai langkah berjaga-jaga.

Apabila kita berpuasa maka kita bukan sekadar menahan diri daipada makan dan minum sahaja. Semua pancaindera kita juga perlu berpuasa. Mulut mesti dijaga supaya tidak mengeluarkan perkataan yang diharamkan seperti mengumpat, berbohong dan lain-lain. Mata mesti dijaga supaya tidak memandang perkara-perkara yang diharamkan. Begitulah seterusnya.

Dalam hadis nabi SAW bersabda yang bermaksud:

Barangsiapa yang tidak meninggalkan kata-kata dusta dan beramal dengannya maka Allah tidak mempunyai hajat padanya dalam dia meninggalkan makanan dan minumannya (puasanya sia-sia).

0 comments:

Post a Comment